Kvinnors sexlust – UR Play

man och kvinna i dokumentären kvinnors sexlust i ur play

Kvinnors sexlust, dokumentär i SVT Play.

I Kvinnors sexlust möter vi fem kvinnor i 60-års åldern vars livsöden skiljer sig åt, men gemensamt är deras prestigelösa och ärliga hållning till sina erotiska behov och vikten av att leva ut sin sexualitet på egna villkor. De berättar om sin syn på livet, sexualiteten och kvinnorollen, erotik, åldrande kroppar och om tilltagande lust som möter motstånd och fortfarande är tabu i många sammanhang.

Bernadette, 63 år, berättar om sin uppväxt med återhållsam hållning till sexualitet i en katolskt präglad uppfostran. Hon gjorde revolt i vuxen ålder och började experimentera kring en friare sexualitet. Christa, 65 år, upplever att samhället inte unnar äldre kvinnor att ha ett rikt sexliv och anser att det är kopplat till kvinnors status i samhället. 58 min.

Programmet har utgått