MEST SEDDA FILMER DENNA VECKA

 

SELECT DISTINCT program.namn, program.kdbnr, program.url, program.bild, program.imdbgrade, logo, SUM(klick) AS total_klick, program.ingress, kanal.playnamn FROM kanal, program, programklick, programetikett WHERE program.kdbnr = kanal.kdbnr AND program.pdbnr = programetikett.pdbnr AND program.online LIKE '1' AND programetikett.edbnr LIKE '1' AND program.namn = programklick.namn AND programklick.datum BETWEEN DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY) AND CURDATE() GROUP BY program.namn ORDER BY total_klick DESC, program.pdbnr DESC LIMIT 20

Comments are closed.